Sterke vrouwen in de 17e eeuw

Terug naar agenda

La Sfera Armoniosa speelt een bijzonder programma met composities van de vrouwelijke componisten Barbara Strozzi (1619-1677) en Francesca Caccini (1587-1640), en met gedichten van Veronica Franco (1546-1591), één van de meest prominente courtisanes van Venetië. Ze publiceerde twee dichtbundels.De gedichten worden gezongen en voorge-dragen door de wereldberoemde Amerikaans-Nederlandse sopraan Claron McFadden.

Thema Brieven, verhalen, gedichten en boeken

Uitvoerenden

La Sfera Armoniosa:

Claron McFadden, sopraan

Paulina van Laarhoven, viola da gamba

Mike Fentross, theorbe en barokgitaar

Emma Huijsser, harp en blokfluit

Programma

Werken van Barbara Strozzi, Francesca Caccini en Veronica Franco.

Terug naar agenda